Tạp chí Năng lượng nhiệt

 

vtaitem

 

Tạp chí NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Cơ quan ngôn luận của HỌI KHOA HỌC KỸ THUẬT NHIỆT VIỆT NAM

Phát hành định kì 2 tháng 1 số.

 

 


Nội dung
  • Làm đầu mối cung cấp thông tin khoa học công nghệ và kinh té trong lĩnh vực nhiệt
  • Trao đổi các vấn đề khoa học, công nghệ, kinh tế...có liên quan đến ngành nhiệt. Trao đổi nghiệp vụ về công tác thanh tra kỹ thuật an toàn các thiết bị áp lực.
  • Phổ biến và giải đáp các chính sách, chế độ, qui trình, qui phạm và các tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ nhiệt
  • Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kĩ thuật, các sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực nhiệt
  • Giới thiệu các hoạt động của Hội Nhiệt, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở nhận sự bảo trợ của Hội

 


Tổng biên tập 

PGS. TS. Trương Duy Nghĩa Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam

 

Phó Tổng biên tập 

PGS.TS. Lê Công Cát

 

      

Hội đồng biên tập

PGS.TS. Lê Công Cát
GS.TS. Lê Chí Hiệp
PGS.TS. Nguyễn Đức Lợi
PGS.TS. Phạm Hoàng Lương
GS.TSKH. Nguyễn Sĩ Mão
PGS.TS. Trương Duy Nghĩa
GS.TSKH. Đặng Quốc Phú
GS.TSKH. Trần Văn Phú
GS.TS. Phạm Lương Tuệ
GS.TSKH. Phan Quang Xưng

 


Tòa soạn và trị sự

2.10, CT4-A2, Bắc Linh Đàm - Hà Nội 

Tel: (04) 36414731

Fax: (04) 36413650

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giấy phép xuất bản : Số 116/GP – BVHTT, Số 05/GP-SĐBS ngày 20/01/2010

Văn phòng đại diện tại phía Nam

Liên hệ GS. TS. Lê Chí Hiệp Bộ môn Công nghệ Nhiệt- Lạnh

Trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh

268 Lý Thường Kiệt - Quận 10

Tel: 08.38647256 - 5898

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.