::Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nhiệt Việt Nam Trương Duy Nghĩa làm việc với Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc về việc thành lập Hội Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam ::KS. Nguyễn Minh Thông Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam khai mạc Đại hội ::Đoàn chủ tịch Đại hội ::TS. Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội Lạnh và ĐHKK tham luận tại Đại hội ::Các Đại biểu tham dự Đại hội ::BCHTƯ Hội Lạnh và ĐHKK, TS. Tạ Quang Ngọc, Bộ trưởng Bộ Thủy sản, được bầu làm Chủ tịch Hội