(Do Bộ Công nghiệp giao nhiệm vụ và cấp kinh phí, năm 2000 - 2001)
Sấy thóc theo Công nghệ lớp sôi dùng môi chất sấy là không khí nhiệt độ cao (>1000C) được gia nhiệt bằng hơi nước. Thời gian đốt nóng hạt thóc từ 3 - 5 phút. ở khu vực Đông Nam á , đặc biệt ở Thái Lan, tại thời điểm nghiên cứu đã có hàng trăm máy sấy thóc theo công nghệ này, công suất tới trên 10T/h. úc cũng đã chuyển giao cho Việt Nam một dây chuyền sấy thóc theo công nghệ này.

 

::Máy sấy thóc siêu tốc kiểu băng truyền theo công nghệ lớp sôi công suất 1T/h ::Ban chỉ đạo chương trình kiểm tra thử nghiệm các mẻ sấy thóc ::PGS. TS Trương Duy Nghĩa Chủ nhiệm đề tài báo cáo trươc Hội đồng nghiệm thu Nhà nước ::Các Thành viên Ban chỉ đạo Chương trình tham dự cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu nhà nước ::Các ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét ::Các ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét ::Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước kết luận ::Triển khai đề tài sấy thóc để sấy cà phê tại Công ty Cà phê Gia Lai