Lò được thiết kế chế tạo đáp ứng tất cả các quy định của Tiêu chuẩn Việt Nam về lò đốt rác y tế, đã được Hội đồng khoa học liên bộ Khoa học Công nghệ Môi trường và y tế đánh giá là 1 lò đạt các chỉ tiêu tốt nhất của Tiêu chuẩn về lò đốt rác thải y tế độc hại, cho phép đưa vào sản xuất hàng loạt (trong cuộc thi lò đốt rác y tế, có 40 kiểu lò ứng thí), giá thành chế tạo bằng 1/8 giá thành lò Hoval cùng loại nhập khẩu từ Thụy Sĩ.

 

::Thí nghiệm nghiệm thu đốt rác y tế ::Các chuyên viên của Hội đồng khoa học đánh giá các lò đốt rác y tế kiểm tra và đo đạc trực tiếp tại chỗ lò đốt rác y tế ::Các chuyên viên của Hội đồng khoa học đánh giá các lò đốt rác y tế kiểm tra và đo đạc trực tiếp tại chỗ lò đốt rác y tế