Đề tài do Tổng Cty Điện lực Việt Nam giao cho Hội KHKT Nhiệt Việt Nam triển khai trong năm 2000. Tại thời điểm này giá dầu thô chỉ có 11 USD/ thùng. Để giảm bớt thiệt hại, không phải nhập các sản phẩm dầu có giá cao hơn giá dầu thô để đốt tại những nhà máy điện đốt dầu, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam chủ trương nghiên cứu đốt trực tiếp dầu thô trong lò hơi.
Đề tài đã hoàn thành nghiên cứu và đốt thử, bảo đảm các điều kiện an toàn, khẳng định dầu thô Việt Nam có thể đốt trực tiếp trong các lò hơi, lò đốt và đã xác định ra các chỉ tiêu vật lý cần thiết của dầu thô trước khi đốt (độ nhớt và nhiệt độ dầu).

 

::Lò hơi để đốt trực tiếp dầu thô ::KS. Đặng Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TCty Điện lực Việt Nam (EVN) kiểm tra việc đốt thử trực tiếp dầu thô ::Đoàn cán bộ Ban quản lý nguồn điện TCty Điện lực Việt Nam (EVN) theo dõi việc thí nghiệm đốt thử trực tiếp dầu thô