Đây là phát minh đã đăng ký bản quyền tại Mỹ, do phía Đài Loan chuyển giao, là loại van tách nước ngưng (van bẫy hơi hay van con cóc) theo nguyên lý tiết lưu, hoàn toàn không có các cơ cấu chuyển động nên làm việc tin cậy, không yêu cầu bảo dưỡng sửa chữa trong suốt quá trình vận hành. Đến nay vẫn làm việc tốt sau suốt 15 năm sử dụng tại Công ty Dệt kim Đông Xuân và Công ty Giấy Bãi Bằng.

 

::Đoàn cán bộ KHKT của Đài Loan chuyển giao công nghệ van tách nước ngưng kiểu tiết lưu cho Hội KHKT Nhiệt Việt Nam ::Kiểm tra hiệu quả của van tách nước ngưng tại Công ty Dệt kim Đông Xuân